Кани
kanii.ru
 
 
Фото
День Кани
День Кани
Календарь
« Янв.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Часы
Статистика
Яндекс KavkazWeb

Ттул шяравалу

БячIари бакIул махъ чIири ратIничIа
Ч1иви суннил бакIуй бургъийн лажинну
Ина дирхьун дура ттул шяравалуй
Къучагъсса вирттаврал оьрмулул гьануй

Уздансса буссия тай арсругу вил
Канил пагьму бусса хъин къалайчитал
Вил цIа бусрав дуллай уттигу бусcap
Аьлимтал,вазиртал, вил муаьллимтал

Вил суннай къакъунтрал балай чан къашай
БакIулу, Кьакъурув лачIал щурщу баи
Ттухъавусса кьунтту, бюхттул муруллив
Вин цIакьшиврун бувсса къаларду хханссар

Шяравун архния зана хьумагу
ХIажил кьунттайн лахъай вий тамашалий
Яру тамашалий дакI тIутIайх дичлай
Оьрмулул оьрчIшиву хьхьичI дацIан дуван

Страниц: 1
Опубликовано: 03.03.10 | Просмотров: 2289 | [ + ]   [ - ]   | Печать
 
 
ИнформационныйALLDAG.ru
© 2018 All right reserved www.kanii.ru [ PG.t : 0.04 | DB.q : 6 | DB.t : 0.00 ]