Кани
kanii.ru
 
 
Фото
Кани
Кани
Календарь
« Дек.2018»
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Часы
Статистика
Яндекс KavkazWeb

Ттул шяравалу

БячIари бакIул махъ чIири ратIничIа
Ч1иви суннил бакIуй бургъийн лажинну
Ина дирхьун дура ттул шяравалуй
Къучагъсса вирттаврал оьрмулул гьануй

Уздансса буссия тай арсругу вил
Канил пагьму бусса хъин къалайчитал
Вил цIа бусрав дуллай уттигу бусcap
Аьлимтал,вазиртал, вил муаьллимтал

Вил суннай къакъунтрал балай чан къашай
БакIулу, Кьакъурув лачIал щурщу баи
Ттухъавусса кьунтту, бюхттул муруллив
Вин цIакьшиврун бувсса къаларду хханссар

Шяравун архния зана хьумагу
ХIажил кьунттайн лахъай вий тамашалий
Яру тамашалий дакI тIутIайх дичлай
Оьрмулул оьрчIшиву хьхьичI дацIан дуван

Страниц: 1
Опубликовано: 03.03.10 | Просмотров: 2596 | [ + ]   [ - ]   | Печать
 
 
ИнформационныйALLDAG.ru
© 2018 All right reserved www.kanii.ru [ PG.t : 0.03 | DB.q : 6 | DB.t : 0.00 ]