Кани
kanii.ru
 
 
Фото
День Кани
День Кани
Календарь
« Янв.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Часы
Статистика
Яндекс KavkazWeb

Агул Аминат

.120-шин хьусса, Агул Аминат тIисса щарсса дирIкун дур кIай ХIусайннул Аьйшахъал, щялмахъ ХIасанхъал къатрал залу.КIаничIаннай лагайсса ,чIирисса, кIанил хьуву утту дишайсса гъансса Маллижал Аьйша тIиcса диркIун дур. Аьйшал дуссу-цIарах бусайсса бивкIун бур Агул Аминатул хаварду.
Агул Аминатлул диркIун дур БакIуцI хъуннасса лухччи ххалан дуцайсса .Оьрус бучIайсса бивкIун бур БакIуцIалу буцан ханнахъан. Агул Аминат лагайсса дирIкун дур дукьра-хIанттил кIартташигу дурцIуну ,инигу бувну,кIай оьруснахь цила лухччи дуца учин.
Яла кIа Магьрихъал хьхьичIаллин Пиннаялу чайссар.КIикку, шяравату агьалиная бярду бавтIуну, сажиннай бивхьуну, ханнахъан биян бан лагайсса бивкIун бур мукьав Оьлла арив ханнахъан ччуччин.
Кавс(торф) биххан лагайсса бивкIун бур Оьллаарив ханнахъан ччуччиялун.

Страниц: 1
Опубликовано: 17.12.09 | Просмотров: 2469 | [ + ]   [ - ]   | Печать
 
 
ИнформационныйALLDAG.ru
© 2018 All right reserved www.kanii.ru [ PG.t : 0.04 | DB.q : 6 | DB.t : 0.00 ]